Motioner till årsmötet 2019

Under januari månad är det dags att lämna in motioner till föreningens årsmöte 2019. Motionen ska vara tydligt formulerad med ett tydligt yrkande som föreningens medlemmar kan ta ställning till. Det skall framgå vem eller vilka som är insändare av motionen.

Alla ärenden som föreningens medlemmar behöver ta ställning till skall inkommit till styrelsen i form av en motion senast den 31 januari. Inga ärenden som kräver omröstning kommer behandlas under punkten övriga frågor på årsmötet. Detta för att alla medlemmar ska vara informerade om vilka ärenden som årsmötet kommer behandla.

Motioner skall vara skriftliga och skickas med fördel till styrelsen via mail; styrelsen@videt.nu. Det går även att lämna motioner skriftligen till någon av styrelsens medlemmar.

// Styrelsen