Styrelse

Videts Samfällighetsförenings styrelse 2022

Ordförande
Lars Sellfors

Kassör
Charlott Glantz

Sekreterare
Carolina San Martín

Ledamöter
Lamija Zupcic (vice kassör)
Tony Ljung
Rolf Berge
Laura Plant

Styrelsesuppleanter
Martin Andersson
Emmy Fredman

Valberedning
Björn Schmidt Kämpe(Sammankallande)
Eva Knutsson
Susanne Nettelbladt

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att skicka in förslag och synpunkter till samfällighetens förslagslåda eller kontakta styrelsen på styrelsen@videt.nu.