Styrelse

Videts Samfällighetsförenings styrelse 2021

Ordförande
Lars Sellfors

Kassör
Charlott Glantz

Sekreterare
Martin Andersson

Ledamöter
Lamija Zupcic (vice kassör)
Tony Ljung
Rolf Berge
Laura Plant

Styrelsesuppleanter
Carolina San Martin
Kjell Allesson

Valberedning
Björn Schmidt Kämpe(Sammankallande)
Eva Knutsson
Susanne Nettelbladt

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att skicka in förslag och synpunkter till samfällighetens förslagslåda eller kontakta styrelsen på styrelsen@videt.nu.