Header

Styrelse

Videts Samfällighetsförenings styrelse 2020

Ordförande
Joakim Stenius

Kassör
Charlott Glantz

Sekreterare
Martin Andersson

Ledamöter
Lars Sellfors
Lamija Zupcic (vice kassör)
Tony Ljung
Rolf Berge

Styrelsesuppleanter
Robert Forsström
Laura Plant

Valberedning
Eva Knutsson (Sammankallande)
Björn Schmidt Kämpe
Bengt Forsberg

 

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att skicka in förslag och synpunkter till samfällighetens förslagslåda eller kontakta styrelsen på styrelsen@videt.nu.