Header

Styrelse

Videts Samfällighetsförenings Styrelse 2019

Ordförande
Joakim Stenius

Kassör
Charlott Glantz

Sekreterare
Martin Andersson

Ledamöter
Lars Sellfors (Vice ordförande)
Lamija Zupcic
Tony Ljung

Styrelsesuppleanter
Björn Kämpe
Stefan Sandén

Valberedning
Eva Knutsson (Sammankallande)
Lars Westrebö

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att skicka in förslag och synpunkter till samfällighetens förslagslåda eller kontakta styrelsen på styrelsen@videt.nu.