Styrelse

Videts Samfällighetsförenings styrelse 2023

Ordförande
Lars Sellfors

Kassör
Charlott Glantz

Sekreterare
Carolina San Martín

Ledamöter
Rolf Berge
Laura Plant

Styrelsesuppleanter
Björn Schmidt-Kämpe
Pontus Bodén

Valberedning
Eva Knutsson(Sammankallande)
Shahram Mansoory

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att skicka in förslag och synpunkter till samfällighetens förslagslåda eller kontakta styrelsen på styrelsen@videt.nu.