Garageportarna

Vi skulle vilja påminna er alla om att vara extra uppmärksamma på att ingen springer in i garaget under tiden garageporten är öppen. Håll koll så att porten är stängd innan ni kör iväg. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in i .

Årsmöte 2023

Kallelse till Videts samfällighetsförenings årsmöte är utdelad i era brevlådor idag. Ni finner den även här på hemsidan under Protokoll och information. 

Bland alla handlingar så hittar ni även en fullmakt som kan skrivas ut och tas med om man ska agera ombud.

Fullmakt skall vara skriftlig och skall medtagas till mötet. Endast en fullmakt per ombud.

Parkeringsplats i garaget uthyres

Hej alla!

Parkeringsplats #45 uthyres i garagets nedre plan. Avgiften är 600 SEK/månad. Kontraktet löper på två år med tre månaders uppsägning. Skulle flera vara intresserade kommer platsen tilldelas genom auktionering till högstbjudande.
Vänligen kontakta styrelsen@videt.nu om du är intresserad.