Höststädning lördag 23/10

Välkomna till Videts städdag imorgon lördag den 23:e oktober!

Prioriterade uppgifter

  • Klippa ner buskarna i “fyrkanten” utanför Korgvidegränd 78 (1)
  • Rensa bort mindre träd som växer i buskarna vid Korgvidegränd 52 samt klippa ner buskarna (2)
  • Klippa ner buskarna vi garagets nedre infart (3)
  • Rensa ogräs i gruset i lekparken (4)
  • Ta bort mossa i gången mellan Korgvidegränd/Ripvidegränd (5)
  • Röja sly vid Ripvidegränd (6)

Övriga uppgifter

  • Tvätta i soprummen
  • Städa bort skräp
  • Kratta upp löv
  • Klippa buskar

Höststädning 2021

Lördag den 23:e oktober är det dags igen för föreningens höststädning! 

Städdagen kommer genomföras som vanligt utan restriktioner. Pandemin är dock inte över så tänk på att hålla avstånd m.m. En lista med prioriterade arbetsuppgifter kommer anslås på undercentralen inom kort. Vi samlas som vi brukar för gemensam start vid undercentralen kl. 09:30. Som vanligt ställer alla upp och städar efter egen förmåga. Kan man inte närvara kan man med fördel utföra en uppgift en annan dag! 

Städdagen avslutas kl. 15:00 eller när alla uppgifter är avslutade. Det kommer finnas en container uppställd vid garagets övre plan och det går bra att kasta i den från egen gård efter avslutad städdag i mån av plats.

Under dagen kommer soppa att serveras enligt tradition.

Varmt välkomna!

Besiktningsprotokoll från Trafikverket

Trafikverket utförde 2017 en förbesiktning av kulvertar i ett antal fastigheter i Videts samfällighet. Här kan ni ladda ner efterbesiktningsprotokollet som redogör för Trafikverkets bedömning av ärendet. Enligt besiktningsorganisationen går det inte att påvisa några förändringar.

Reparation av garageport

Imorgon tisdag 29:e juni kommer garagets nedre plan vara avstängt mellan kl. 10-12 på grund av reparation av den trasiga garageporten. Det är alltså inte möjligt att varken passera in eller ut ur garaget under den tiden.