Förslagslåda

Har du förslag som kan göra vår samfällighet bättre? Skicka ditt förslag till styrelsen!