Dom i förvaltningsrätten

I ett mål i förvaltningsrätten mellan en föreningsmedlem och länsstyrelsen har nu förvaltningsrätten funnit att länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut att avslå ansökan om förordnande av syssloman för Videts samfällighetsföreningen. Läs domen här.