Parkeringsplats i garaget uthyres

Hej alla!

Parkeringsplats #45 uthyres i garagets nedre plan. Avgiften är 600 SEK/månad. Kontraktet löper på två år med tre månaders uppsägning. Skulle flera vara intresserade kommer platsen tilldelas genom auktionering till högstbjudande.
Vänligen kontakta styrelsen@videt.nu om du är intresserad.

Information gällande sophantering

Styrelsen kommer inom kort att stänga ett av de blå sopkärlen i båda soprummen. Det betyder att endast två sopkärl i varje soprum kommer att användas för anpassade sopor framöver.

Föreningen betalar för tre sopkärl med tömning en gång per vecka, men vi fyller bara två. I ett led att spara in på kostnader för föreningen kommer därför ett av kärlen att stängas av från och med 6;e oktober 2022.


Om alla hjälps åt med att inte slänga onödigt stora och tunga soppåsar kommer det säkert att fungera bra.

Glöm inte att glas, plast, metall, tidningar, batterier och kartong ska lämnas till återvinningsstation.

OBS: Från 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfallet enligt Stockholm Vatten och Avfall.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/2023-ska-alla-sortera-ut-matavfallet/

Läs gärna foldern angående sortering av avfall gällande de bruna sopkärlen som ni fått i brevlådan.

Styrelsen
Oktober 2022

Information från Styrelsen

Som ni säkert känner till ökar inflationen i Sverige. Detta påverkar förstås våra driftskostnader i samfälligheten. Styrelsen arbetar under hösten med att se över vilka åtgärder vi kan göra för att hålla nere kostnadsökningarna. Vi jämför priser på våra tjänster/avtal för att se vad andra leverantörer har att erbjuda.

Alla i samfälligheten kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere genom följande enkla åtgärder:

– Släng inte tunga material i soptunnorna. Vi betalar avgift per kilo.
– Tänk på hur mycket varmvatten ni använder. Det är föreningens största kostnad.
– Minskad kallvattenförbrukning påverkar också totalkostnaden.
– Ställ gärna upp på städdagarna så slipper föreningen köpa in externa tjänster.

Styrelsen

Augusti 2022