Header

Videts årsstämma 2017

februari 3rd, 2017 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Videts årsstämma 2017)

Boka in Videts årsstämma 2017 i kalendern redan nu, onsdag den 29 mars! Styrelsen återkommer med kallelse till mötet.

Är du intresserad av att ta del i Videts styrelse?

januari 20th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Är du intresserad av att ta del i Videts styrelse?)

Vid årets stämma skall val av ordförande samt två ordinarie ledamöter ske. Är du intresserad av att ta del i styrelsen och arbeta för att vårt område skall utvecklas och bli bättre, kontakta då valberedningen bestående av:

Bengt Forsberg (Korgvidegränd 52)
Gun Björklund (Korgvidegränd 74)

Motioner till Videts årsstämma 2017

januari 20th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Motioner till Videts årsstämma 2017)
Nu är det dags att skicka in motioner till Videts årsstämma! Årsstämman hålls som vanligt under mars månad. Styrelsen återkommer med kallelse senast 14 dagar innan årsstämman.
Skicka in din motion under januari månad för att vara säker på att få den behandlad på årsstämman.
Motionen skall vara tydligt formulerad med ett tydligt förslag till beslut som man önskar att stämman ska ta ställning till.
Sänd din motion till styrelsen@videt.nu

Parkeringsplats uthyres i garaget

januari 20th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Parkeringsplats uthyres i garaget)

Parkeringsplats #45 uthyres i garagets nedre plan. Avgiften är 400 SEK/månad. Kontraktet löper på två år med tre månaders uppsägning. Skulle flera vara intresserade kommer platsen tilldelas genom auktionering till högst bjudande. Kontakta styrelsen@videt.nu om du är intresserad!

Problem med råttor i området!

januari 18th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Problem med råttor i området!)

På senare tid har vi haft en del problem med råttor i området. De har t.ex. grävt sig in i krypgrunden och gnagt av en bredbandsfiber i en fastighet. Gissningsvis har de rört sig upp mot vårt område efter att de börjat spränga för Förbifart Stockholm då de inte tycker om vibrationerna som det orsakar i marken.

Föreningen har ingen försäkring som täcker skadedjur i fastigheterna och rekommenderar därför samtliga boende att själva kontakta ert försäkringsbolag då skadedjursbekämpning oftast täcks av hemförsäkringen.

Se er gärna omkring i området efter spår av dem eller ta en tur ner i grunden för att kontrollera om de tagit sig in!