Header

Byte av garageportar – Nytt datum 24-25 maj

maj 18th, 2018 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Byte av garageportar – Nytt datum 24-25 maj)

Installationen av de nya garageportarna är försenad och kommer ske under torsdag 24/5 och fredag 25/5. Detta kommer påverka möjligheten till in/ut-passage i garaget.

Torsdag 24/5 kl. 8-13 kan ingen in/ut-passage ske i garaget! (Gäller båda planen)

Under övrig tid dessa dagar sker in/ut-passage enligt överenskommelse med installatörerna på plats i garaget.

Fjärrkontroller till portarna kommer delas ut vid undercentralen på fredag 25 maj mellan kl 18-19.

Restuppgifter från städdagen

maj 6th, 2018 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Restuppgifter från städdagen)

Tack till alla som var med och städade och fixade i området i lördags! Extra stort tack till de som kämpade på hela eftermiddagen! Det är bl.a. tack vare dessa insatser som vi kan hålla nere kostnaderna i föreningen. Vi hade mycket att göra och vi fick mycket gjort. Dock återstår en del att göra. Kunde du inte medverka på städdagen finns nedanstående uppgifter kvar att göra. Kontakta gärna styrelsen@videt.nu om du har frågor.

Arbetsuppgifter som kvarstår: 

 • Städning och upprensning i området. Vissa häckar och ytor kvarstår att rensa.
 • Ta bort utstickande rostiga skruvar och skruva ihop sargen runt bollplanen.
 • Tvätt det norra soprummet invändigt.
 • Tvätta ”gunghästarna” i lekparken.
 • Laga fönster på lekstugan på Ripvidegränd.
 • Ta bort skräphögen i lekparken vid rutschkanan.
 • Fördela jordhögen vid parkeringen över gräsmattan.
 • Lägga ut ny jord och och så gräs vid parkeringen.
 • Städa runt containern.
 • Montera ner och kasta den gamla grannsamverkansskylten i trappan mellan Korgvidegränd och Ripvidegränd.
 • Montera ner och kasta den trasiga skylten vid bollplanen.
 • Skruva ihop trasigt bord i lekparken.
 • Kasta delarna av det gamla staketet som ligger vid garagets norra infart.
 • Åtgärda brister i lekparken från besiktningen. (styrelsen)

Container till städdagen

maj 4th, 2018 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Container till städdagen)

Föreningen har hyrt en container till helgens vårstädning. Den kommer placeras längs med Korgvidegränd och i den kastar vi det mesta.

Dock INTE:

 • Farligt avfall t.ex. färg, kemikalier etc.
 • El-avfall (Allt som har en sladd eller batterier)
 • Tryckimpregnerat virke
 • Kyl/frys
 • Däck
 • Matavfall
 • Hushållssopor

Containern är i huvudsak avsedd för skräp från städdagen. Efter avslutad vårstädning, från kl. 15:00 eller då alla uppgifter är utförda, är det tillåtet att kasta privata saker i den i mån av plats. Även under söndagen kommer det finnas möjlighet att kasta privat skräp i den.

Det är allas ansvar att se till att inte fel saker slängs i containern! Felaktigt kastat skräp leder till att containern inte hämtas och straffavgifter för föreningen.

Vårstädning 5 maj 2018

maj 4th, 2018 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Vårstädning 5 maj 2018)

Imorgon lördag, den 5:e maj, städar vi och gör fint i området tillsammans! Det finns en hel del att göra och vi hoppas på stor uppslutning.

Start 09:30. Samling vid undercentralen för uppdelning av arbetsuppgifter.
Till lunch bjuder föreningen på grillad korv och dryck i vanlig ordning.
Efter lunch hjälper vi varandra tills alla uppgifter är utförda.

Allmänna arbetsuppgifter: 

 • Städning och upprensning i området.
 • Trimma buskar och träd vid behov.
 • Ta bort staketet utanför häcken i lekparken vid ”klätterställningen”.
 • Laga fönster på lekstugan på Ripvidegränd.
 • Klippa ner buskarna längs marken vid garagets långsida.
 • Röja bort allt som växer mellan häcken och garagets långsida.
 • Kasta överbliven plast som ligger vid garagets långsida.
 • Laga kantsten vid garagets övre infart.
 • Ta bort den tillfälliga parkeringsplatsen på gräsmattan. Fylla på med jord och så gräs.
 • Besiktning av lekparken och lekstugan (styrelsen).
 • Ta bort rostiga spikar och laga sargen runt bollplanen.
 • Tvätta klätterställningen i lekparken.
 • Skruva ihop trasigt bord i lekparken.
 • Montera nytt lås på bommen vid ”hemmet”.
 • Sätta upp ny P-skylt på parkeringen vid garagets undre plan samt ta bort skylten ”72 timmar”.
 Garage och soprum:
 • Spola väggar och golv i garaget.
 • Tvätta soprummen invändigt.
 • Laga rampen vid dörren på det norra soprummet.
 • Laga vindskivor och hängränna på det södra soprummet.
 • Fästa lösa kablar i garaget.

Byte av garageportar 21-22 maj

maj 2nd, 2018 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Byte av garageportar 21-22 maj)

Under måndag 21/5 och tisdag 22/5 kommer de nya garageportarna att installeras i garaget. Detta kommer påverka möjligheten till in/ut-passage i garaget.

Måndag 21/5 kl. 8-13 kan ingen in/ut-passage ske i garaget! (Gäller båda planen)

Under övrig tid dessa dagar sker in/ut-passage enligt överenskommelse med installatörerna på plats i garaget.