Header

Soporna på Korgvidegränd

oktober 30th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Soporna på Korgvidegränd)

Föreningen betalar för tömning av tre stora blå sopkärl i soprummen. Normalt sett är det fjärde spärrat och skall ej användas. Nu när hämtningen av sopor inte fungerar är det fjärde sopkärlet öppnat. Använd det istället för att slänga soporna på golvet. Föreningen kommer kräva av Stockholm Vatten och Avfall att de tömmer extrakärlen utan extra kostnad.

Lås inte soprummen

oktober 19th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Lås inte soprummen)

Som ni säkert hört har den nya entreprenören för sophämtning i Stockholm inte situationen under kontroll. För att underlätta för dem har vi därför kommit överens med dem om att hålla soprummen olåsta under resten av oktober månad. Vänligen lås inte soprummen!

Höststädning i helgen!

oktober 17th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Höststädning i helgen!)

Nu på lördag den 21:a oktober utför vi vår årliga höststädning. Vi samlas som vanligt kl 09:30 vid undercentralen för utdelning av arbetsuppgifter. Vid halvtid bjuder föreningen på soppa med bröd och dricka.

  • Allmän städning, rensning och klippning av buskar i hela området
  • Klippa bort de träd som växer upp i häckarna här och var
  • Inspektion av lekparken och lekstugan – Åtgärda ev. brister
  • Rensa ogräs kring lekparken
  • Klippa grenar på träd och buskar som skymmer ljuset från gatubelysningen i området
  • Invändig tvätt av soprummen
  • Sätta upp nya markeringsstolpar till parkeringarna

Välkomna!
// Styrelsen

Nya garageportar

oktober 13th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Nya garageportar)

Föreningen beslutade på en extra stämma för medlemmar med andel i garaget att installera nya automatiska garageportar. Protokoll från mötet finns att läsa här.

Diverse information

oktober 11th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Diverse information)

Sophämtningen
Sophämtningen har inte fungerat bra den senaste tiden! Styrelsen har påtalat detta för Stockholm Vatten & Avfall och de är medvetna om problemet. Det finns en extra container för hushållssopor uppställd på Ullvidevägen 3, använd den när våra tunnor är fulla. Släng inte soporna på golvet i soprummen! Soporna kommer hämtas så snart de hinner och därefter sker vår ordinarie hämtning på fredagar fortsättningsvis.

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/driftstorningar-i-sophamtningen-i-stockholm/driftstorningar-i-sophamtningen-i-stockholm/#!/containrar

Garagerenoveringen
Infartsrampen till garagets övre plan skall asfalteras om på måndag den 16 oktober mellan kl 11-12. Under den tiden är passage in och ut ur garaget inte möjlig.

Syssloman
Mer information finner ni här.

Trädet
Det stora trädet mellan Korgvidegränd 30-32 som årsstämman beslutat att ta ned kommer avverkas på måndag den 16 oktober. Detta medför begränsad framkomlighet i området under tiden för arbetet.