Header

Garagets nedre plan färdigt!

september 22nd, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Garagets nedre plan färdigt!)

Renoveringen av nedre planet i garaget är nu färdig! Det är fritt fram att använda garaget igen för dem som har plats på nedre plan.

Respektera privata parkeringar på Ripvidet!

september 21st, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Respektera privata parkeringar på Ripvidet!)

Av de 16 parkeringsplatserna på Ripvidegränd har de boende där var sin egen plats med motorvärmaruttag. Dessa 10 st platser är märkta privat och får inte brukas av alla.

Övriga 6 platser, 4 st i den södra änden och 2 st i den norra änden, är besöksparkeringar för föreningens samtliga medlemmar.

Vänligen respektera de privata parkeringarna på Ripvidet och använd endast de platser utan motorvärmarstolpe som besöksparkering!

Parkering på vändplatsen är inte tillåtet för någon, varken på Ripvide- eller Korgvidegränd!

Parkera inte i korsningen

september 12th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Parkera inte i korsningen)

Sen renoveringen av garaget startat har det blivit ont om parkering på Korgvidegränd som alla vet. Våra grannar LIP och VE Sten har vi flera tillfällen inte kunnat komma in på vägen med sina transporter då bilar parkerat långt ut i korsningen. Det har även hänt att de kört på parkerade bilar när de försökt komma in.

Vänligen respektera de parkeringsregler som gäller i korsning. Enligt Transportstyrelsen får du inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Vid fortsatta problem kan vi nog räkna med kontroller och böter.

Föreningen byter till Bankgiro

september 7th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Föreningen byter till Bankgiro)

Föreningen förnyar och moderniserar! Därför byter vi nu från Plusgiro till Bankgiro.

Från och med september ska betalningen göras till föreningens bankgiro 5214-6933.

Som tidigare gäller att ni märker betalningen med adress samt vilken månad betalningen avser.

T.ex. Korgvidegränd xx september / Ripvidegränd xx september

OBS! Ni som lagt in stående överföringar kommande månader på er internetbank, glöm inte att gå in och ändra dem så att betalningen istället går till det nya bankgirot.

Nya parkeringsplatser!

september 4th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Nya parkeringsplatser!)

Den gamla containerplatsen på parkeringen vid garagets övre plan har nu gjorts om till tre parkeringsplatser. Järnen till de gamla stolparna samt gatstenen mot gräset har tagits bort. Det borde gå att parkera tre bilar på den gräsytan nu. Det är en tillfällig lösning för att råda bot på bristen av parkering i området. Senare kan lösningen göras permanent genom att gräva ur en del jord och fylla på med grus, ev. asfaltera.