Information gällande sophantering

Styrelsen kommer inom kort att stänga ett av de blå sopkärlen i båda soprummen. Det betyder att endast två sopkärl i varje soprum kommer att användas för anpassade sopor framöver.

Föreningen betalar för tre sopkärl med tömning en gång per vecka, men vi fyller bara två. I ett led att spara in på kostnader för föreningen kommer därför ett av kärlen att stängas av från och med 6;e oktober 2022.


Om alla hjälps åt med att inte slänga onödigt stora och tunga soppåsar kommer det säkert att fungera bra.

Glöm inte att glas, plast, metall, tidningar, batterier och kartong ska lämnas till återvinningsstation.

OBS: Från 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfallet enligt Stockholm Vatten och Avfall.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/2023-ska-alla-sortera-ut-matavfallet/

Läs gärna foldern angående sortering av avfall gällande de bruna sopkärlen som ni fått i brevlådan.

Styrelsen
Oktober 2022