Förslagslåda

Har du förslag som kan göra vår samfällighet bättre? Skicka ett mail till till styrelsen!

styrelsen@videt.nu