Trivselregler

För att alla ska trivas i vårt område är det viktigt att alla förhåller sig till våra trivselsregler. Nedanstående trivselregler godkändes av Videts Årsmöte 2020-03-12.

Generellt för samtliga parkeringsplatser inom samfälligheten

 • Bilar ska vara i kördugligt skick för att kunna flyttas snabbt i händelse av brand eller liknande.
 • Timer ska användas till motor- och kupévärmare.
 • Maxtid för timer är 2 timmar i samband med avresa.
 • Elbilar får ej laddas på någon parkeringsplats.
 • Det är ej tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand.

Garaget

 • Använd endast fjärrkontroll till port vid passage med fordon. Använd sidodörr och nyckel i övriga fall.
 • Det är ej tilltåtet att använda sin parkeringsplats för att förvara annat än bil (alt. MC) med en uppsättning däck. Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatserna i garaget som ett extra förråd.
 • Det är ej tillåtet att förvara brandfarliga saker, t.ex bensin i garaget.
 • Det är ej tillåtet att påverka garagets konstruktion genom att t.ex. borra i takbalkarna för att montera något i taket.

Gästparkeringarna

 • Alla platser i området får nyttjas av samtliga boende inom Videts samfällighet.
 • Parkering är tillåten i max 72 timmar.

Trafik i området

 • KÖR SAKTA – LEKANDE BARN!
 • Parkering utanför fastigheten är endast för lastning kortare stunder (gäller även besökande hantverkare).
 • Parkera ej så vägen blockeras (gäller även besökande hantverkare).
 • Biltvätt är ej tillåtet i området eller på parkeringarna (p.g.a. miljöskäl).

Sophantering

 • Matavfall lämnas i återvinningspåse i avsett kärl. Glas, plast, metall, tidningar och kartong lämnas till återvinningsstation.

Lekparken

 • Bollspel på planen är ej tillåtet efter kl 21:00.

Lån av samfällighetens stege

 • Föreningens stege i garaget får inte lånas längre än 4 veckor åt gången. Kontakta styrelsen för utlåning.