Header

Ordningsregler

För att vi alla ska trivas i vårat område är det viktigt att vi alla håller oss till vissa ordningsregler.

 Parkering i garaget

 • Timer ska användas till motor- och kupévärmare
 • Maxtid för timer är 2 timmar i samband med avresa
 • Elbilar får ej laddas i garaget
 • Det är ej tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i garaget i andra hand
 • Det är ej tillåtet att förvara brandfarliga saker, t.ex bensin i garaget
 • Det är ej tillåtet att påverka garagets konstruktion genom att t.ex. borra i takbalkarna för att montera något i taket

Gästparkeringarna

 • Alla platser i området får nyttjas av samtliga boende
 • Parkering är tillåten i max 72 timmar

Generella riktlinjer för trafik i området

 • KÖR SAKTA – LEKANDE BARN!
 • Parkering utanför fastigheten är endast för lastning kortare stunder (gäller även besökande hantverkare)
 • Parkera ej så vägen blockeras (gäller även besökande hantverkare)
 • Biltvätt är ej tillåtet i området eller på parkeringarna (p.g.a. miljöskäl)

Lekparken

 • Bollspel på planen är ej tillåtet efter kl 21:00