Strömavbrott i undercentralen

Elmätaren i undercentralen kommer att bytas på torsdagen den 10:e mars. Strömmen bryts under en kort tid mellan kl. 13:00 – 15:00. Telias tjänster som TV, Internet och telefoni samt utrustning till värme- och vattensystemet kommer att stängas av. Detta påverkar alla fastigheter i Videts samfällighet.

Besiktningsprotokoll från Trafikverket

Trafikverket utförde 2017 en förbesiktning av kulvertar i ett antal fastigheter i Videts samfällighet. Här kan ni ladda ner efterbesiktningsprotokollet som redogör för Trafikverkets bedömning av ärendet. Enligt besiktningsorganisationen går det inte att påvisa några förändringar.

Tack!

Stort tack till alla som var med på städdagen och hjälpte till! Tack vare de insatser vi gör på vår- och höststädningarna hjälps vi alla åt att hålla nere kostnaderna i föreningen. Utöver det ”vanliga” städandet sådde vi även gräs längs garagets långsida samt röjde bort 15-kubikmeter sly längs Ripvidegränd.

Hälsningar,
Videts styrelse