Enkät: Elbilsladdning

En enkät har delats ut i era brevlådor. Vänligen svara under oktober månad.
Styrelsen i Videts samfällighet vill undersöka hur stort behovet av elbilsladdning ser ut att bli i området.


I enkäten tas inte hänsyn till kostnader, utan syftet är att vi ska kunna ta ställning till behovet av att möjliggöra elbilsladdning för boende i samfälligheten.


Enkäten lämnas på städdagen den 22 oktober eller i brevlådan på Korgvidegränd 50. Resultatet av enkäten och mer information i ämnet redovisas på årsmötet 2023.

Styrelsen
Videts Samfällighet