Garageportarna

Vi skulle vilja påminna er alla om att vara extra uppmärksamma på att ingen springer in i garaget under tiden garageporten är öppen. Håll koll så att porten är stängd innan ni kör iväg. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in i .

Årsmöte 2023

Kallelse till Videts samfällighetsförenings årsmöte är utdelad i era brevlådor idag. Ni finner den även här på hemsidan under Protokoll och information. 

Bland alla handlingar så hittar ni även en fullmakt som kan skrivas ut och tas med om man ska agera ombud.

Fullmakt skall vara skriftlig och skall medtagas till mötet. Endast en fullmakt per ombud.

Tack!

Tack alla som ställde upp på städdagen.

Nu kommer alla som kör ut från Korgvidegränd att se trafiken mycket bättre!

Detta tack vare alla duktiga häckklippare och övriga städare.

Även  den städade lekparken ser nu trevligare ut med klippta häckar runt om.

Nu ser vi fram emot nästa städdag till våren!

Mvh Styrelsen