Motioner till årsmötet 2018

Under januari månad är det dags att lämna in motioner till föreningens årsmöte 2018. Motionen ska vara tydligt formulerad med ett tydligt yrkande som föreningens medlemmar kan ta ställning till. Det skall framgå vem eller vilka som är insändare av motionen.

Alla ärenden som föreningens medlemmar behöver ta ställning till skall inkommit till styrelsen i form av en motion senast den 31 januari. Inga ärenden som kräver omröstning kommer behandlas under punkten övriga frågor på årsmötet. Detta för att alla medlemmar ska vara informerade om vilka ärenden som årsmötet kommer behandla.

Motioner skall vara skriftliga och skickas med fördel till styrelsen via mail; styrelsen@videt.nu. Det går även att lämna motioner skriftligen till någon av styrelsens medlemmar.

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt År 2018!!!

// Styrelsen

Soporna på Korgvidegränd

Föreningen betalar för tömning av tre stora blå sopkärl i soprummen. Normalt sett är det fjärde spärrat och skall ej användas. Nu när hämtningen av sopor inte fungerar är det fjärde sopkärlet öppnat. Använd det istället för att slänga soporna på golvet. Föreningen kommer kräva av Stockholm Vatten och Avfall att de tömmer extrakärlen utan extra kostnad.

Lås inte soprummen

Som ni säkert hört har den nya entreprenören för sophämtning i Stockholm inte situationen under kontroll. För att underlätta för dem har vi därför kommit överens med dem om att hålla soprummen olåsta under resten av oktober månad. Vänligen lås inte soprummen!

Höststädning i helgen!

Nu på lördag den 21:a oktober utför vi vår årliga höststädning. Vi samlas som vanligt kl 09:30 vid undercentralen för utdelning av arbetsuppgifter. Vid halvtid bjuder föreningen på soppa med bröd och dricka.

  • Allmän städning, rensning och klippning av buskar i hela området
  • Klippa bort de träd som växer upp i häckarna här och var
  • Inspektion av lekparken och lekstugan – Åtgärda ev. brister
  • Rensa ogräs kring lekparken
  • Klippa grenar på träd och buskar som skymmer ljuset från gatubelysningen i området
  • Invändig tvätt av soprummen
  • Sätta upp nya markeringsstolpar till parkeringarna

Välkomna!
// Styrelsen