Soporna på Korgvidegränd

Föreningen betalar för tömning av tre stora blå sopkärl i soprummen. Normalt sett är det fjärde spärrat och skall ej användas. Nu när hämtningen av sopor inte fungerar är det fjärde sopkärlet öppnat. Använd det istället för att slänga soporna på golvet. Föreningen kommer kräva av Stockholm Vatten och Avfall att de tömmer extrakärlen utan extra kostnad.