Header

Soporna på Korgvidegränd

oktober 30th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

Föreningen betalar för tömning av tre stora blå sopkärl i soprummen. Normalt sett är det fjärde spärrat och skall ej användas. Nu när hämtningen av sopor inte fungerar är det fjärde sopkärlet öppnat. Använd det istället för att slänga soporna på golvet. Föreningen kommer kräva av Stockholm Vatten och Avfall att de tömmer extrakärlen utan extra kostnad.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.