Lås inte soprummen

Som ni säkert hört har den nya entreprenören för sophämtning i Stockholm inte situationen under kontroll. För att underlätta för dem har vi därför kommit överens med dem om att hålla soprummen olåsta under resten av oktober månad. Vänligen lås inte soprummen!