Valberedningen behöver dig!

Hej,

Nu är det snart dags för Videts årsmöte och omval till styrelsen.
Ett antal positioner skall tillsättas och vi hoppas på stort intresse.

Kom ihåg att vi bor i en samfällighet och att det är viktigt att vi alla bidrar till det arbete som måste göras.

Tveka inte att kontakta oss

Bo Naess, bo.naess@telia.com
Rolf Berge, berge@swipnet.se

Varma hälsningar,
Valberedningen