Information från Styrelsen

Som ni säkert känner till ökar inflationen i Sverige. Detta påverkar förstås våra driftskostnader i samfälligheten. Styrelsen arbetar under hösten med att se över vilka åtgärder vi kan göra för att hålla nere kostnadsökningarna. Vi jämför priser på våra tjänster/avtal för att se vad andra leverantörer har att erbjuda.

Alla i samfälligheten kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere genom följande enkla åtgärder:

– Släng inte tunga material i soptunnorna. Vi betalar avgift per kilo.
– Tänk på hur mycket varmvatten ni använder. Det är föreningens största kostnad.
– Minskad kallvattenförbrukning påverkar också totalkostnaden.
– Ställ gärna upp på städdagarna så slipper föreningen köpa in externa tjänster.

Styrelsen

Augusti 2022

Strömavbrott i undercentralen

Elmätaren i undercentralen kommer att bytas på torsdagen den 10:e mars. Strömmen bryts under en kort tid mellan kl. 13:00 – 15:00. Telias tjänster som TV, Internet och telefoni samt utrustning till värme- och vattensystemet kommer att stängas av. Detta påverkar alla fastigheter i Videts samfällighet.

Besiktningsprotokoll från Trafikverket

Trafikverket utförde 2017 en förbesiktning av kulvertar i ett antal fastigheter i Videts samfällighet. Här kan ni ladda ner efterbesiktningsprotokollet som redogör för Trafikverkets bedömning av ärendet. Enligt besiktningsorganisationen går det inte att påvisa några förändringar.