Besiktningsprotokoll från Trafikverket

Trafikverket utförde 2017 en förbesiktning av kulvertar i ett antal fastigheter i Videts samfällighet. Här kan ni ladda ner efterbesiktningsprotokollet som redogör för Trafikverkets bedömning av ärendet. Enligt besiktningsorganisationen går det inte att påvisa några förändringar.

Tack!

Stort tack till alla som var med på städdagen och hjälpte till! Tack vare de insatser vi gör på vår- och höststädningarna hjälps vi alla åt att hålla nere kostnaderna i föreningen. Utöver det ”vanliga” städandet sådde vi även gräs längs garagets långsida samt röjde bort 15-kubikmeter sly längs Ripvidegränd.

Hälsningar,
Videts styrelse

Information angående TV-tjänsten Tvillingabonnemang från Telia

För er som fått information från Telia angående Tvillingabonnemang och använder den tjänsten idag gäller följande.

Telia kommer att debitera tjänsten med 129 kr/mån per hushåll från och med 1 juni 2021 oavsett antal TV-boxar som används.

För att slippa betala avgiften finns möjlighet att få unika ID- och kontrollkoder från föreningen. Efter inloggning med föreningens koder fungerar det att se på flera tv-apparater samtidigt med TV-boxen ansluten.

Däremot kan man inte beställa tjänster som till exempel hyra av film med mera.

Om ni vill få tillgång till föreningens koder kontaktar ni styrelsen via epost styrelsen@videt.nu.

Mark- och miljödomstolen

I en skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har en medlem i Videts samfällighetsföreningen yrkat att domstolen ska ta till prövning att föreningen inte följer föreningens stadgar och samfällighetens anläggningsbeslut.

Mark- och miljödomstolen beredde ärendet och beslutade att inte ge målet prövningstillstånd. Beslutet överklagades då av klaganden till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, vilka kom fram till samma slutsats som Mark- och miljödomstolen, d.v.s. beslutet i tingsrätten står fast.

Handlingar från målet i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kan beställas (kostnadsfritt) via mail till mmd.nacka.avdelning3@dom.se, ange målnummer F 2545-20.

Handlingar från målet i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kan beställas (kostnadsfritt) via mail till svea.avdelning6@dom.se, ange målnummer F 9605-20.

Styrelsen Videts samfällighetsförening

Avfallspåsar för matrester

På förekommen anledning måste vi påminna om detta igen.
Styrelsen har åter blivit kontaktade av Stockholms stad angående användning av avfallspåsar för sortering av matresterna. Det har förekommit andra påsar än just papperspåsar och om inte detta upphör kommer föreningen att beläggas med en straffavgift.

Varför ska jag använda bruna papperspåsar för matavfall och inte bioplastpåsar?

Det finns flera orsaker till att vi använder enbart papperspåsar:
•Papperspåsen är gjord av förnyelsebart material. Bioplastpåsar (eller majspåsar) består bara till en del av majsstärkelse, den största delen är fossil olja.
•Bioplastpåsen bryts inte ned lika bra som papperspåsen. Det blir rester kvar som tar längre tid att bryta ned.
•I biogasanläggningar fungerar inte bioplastpåsen alls utan de måste tas bort innan matavfallet kan rötas.
Styrelsen är tacksam om vi gemensamt i föreningen strävar mot det som är bäst för miljön och använder de papperspåsar som delas ut.

Med vänlig hälsning
Styrelsen