Sätt på fläkten i grunden!

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna samtliga samfällighetens medlemmar att de fläktar som är monterade i grunden ska vara påslagna.

Fläktarna är dimensionerade för att suga ur fukt ur krypgrunderna. När vissa väljer att stänga av sin fläkt försämrar man det totala utsuget och ökar då risken för att det blir skador på såväl sin egen som sina grannars fastighet.

Fungerar inte fläkten är det fastighetsägarens ansvar att se till att denna blir utbytt.

Med vänlig hälsning
Styrelsen