Parkera inte i korsningen

Sen renoveringen av garaget startat har det blivit ont om parkering på Korgvidegränd som alla vet. Våra grannar LIP och VE Sten har vi flera tillfällen inte kunnat komma in på vägen med sina transporter då bilar parkerat långt ut i korsningen. Det har även hänt att de kört på parkerade bilar när de försökt komma in.

Vänligen respektera de parkeringsregler som gäller i korsning. Enligt Transportstyrelsen får du inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Vid fortsatta problem kan vi nog räkna med kontroller och böter.