Föreningen byter till Bankgiro

Föreningen förnyar och moderniserar! Därför byter vi nu från Plusgiro till Bankgiro.

Från och med september ska betalningen göras till föreningens bankgiro 5214-6933.

Som tidigare gäller att ni märker betalningen med adress samt vilken månad betalningen avser.

T.ex. Korgvidegränd xx september / Ripvidegränd xx september

OBS! Ni som lagt in stående överföringar kommande månader på er internetbank, glöm inte att gå in och ändra dem så att betalningen istället går till det nya bankgirot.