Motioner till Videts årsstämma 2017

Nu är det dags att skicka in motioner till Videts årsstämma! Årsstämman hålls som vanligt under mars månad. Styrelsen återkommer med kallelse senast 14 dagar innan årsstämman.
Skicka in din motion under januari månad för att vara säker på att få den behandlad på årsstämman.
Motionen skall vara tydligt formulerad med ett tydligt förslag till beslut som man önskar att stämman ska ta ställning till.
Sänd din motion till styrelsen@videt.nu