Är du intresserad av att ta del i Videts styrelse?

Vid årets stämma skall val av ordförande samt två ordinarie ledamöter ske. Är du intresserad av att ta del i styrelsen och arbeta för att vårt område skall utvecklas och bli bättre, kontakta då valberedningen bestående av:

Bengt Forsberg (Korgvidegränd 52)
Gun Björklund (Korgvidegränd 74)