Kallelse till garagemöte

Kallelse till garagemöte ligger sedan en vecka i postlådan hos fastigheter som har del i garaget. Mötet äger rum i garagets övre plan den 3:e juli kl 18:00. Det är viktigt att alla kallade på något vis får sin röst framförd på detta möte då föreningen kommer att besluta om styrelsens förslag till renovering av garaget. Kan ni inte närvara går det att lämna en fullmakt till en annan medlem som då kan framföra er röst. Endast en fullmakt per medlem. Fullmakt skall vara skriftlig och medtas till mötet.