Inspektion av fastigheter inför kommande sprängningar

Företaget Bergsäker sköter övervakningen och mätningarna av vibrationer som uppstår p.g.a. sprängningarna av förbifarten på uppdrag av Trafikverket.

De meddelar att de kommer utföra en inspektion av våra fastigheter inom de närmaste veckorna.

Alla berörda fastighetsägare kommer att få ett kort i sin brevlåda där det framgår vilka tider de kommer att vara i vårt område och där får man tillfälle att boka in en tid för sin fastighet.

http://www.bergsaker.se/
http://www.trafikverket.se/