Garagemöte angående nya portar ikväll!

Glöm inte föreningens möte ikväll angående nya portar till garaget. Kallade är boende med del i garaget enligt anläggningsbeslutet, sektion 2.

Ikväll 10/10 kl 19:00 i garaget på övre plan.

Kan ni inte närvara kan en annan medlem rösta för er mot uppvisande av skriftlig fullmakt. Endast en fullmakt per medlem.

Välkomna!
// Videts styrelse