Diverse information

Sophämtningen
Sophämtningen har inte fungerat bra den senaste tiden! Styrelsen har påtalat detta för Stockholm Vatten & Avfall och de är medvetna om problemet. Det finns en extra container för hushållssopor uppställd på Ullvidevägen 3, använd den när våra tunnor är fulla. Släng inte soporna på golvet i soprummen! Soporna kommer hämtas så snart de hinner och därefter sker vår ordinarie hämtning på fredagar fortsättningsvis.

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/driftstorningar-i-sophamtningen-i-stockholm/driftstorningar-i-sophamtningen-i-stockholm/#!/containrar

Garagerenoveringen
Infartsrampen till garagets övre plan skall asfalteras om på måndag den 16 oktober mellan kl 11-12. Under den tiden är passage in och ut ur garaget inte möjlig.

Syssloman
Mer information finner ni här.

Trädet
Det stora trädet mellan Korgvidegränd 30-32 som årsstämman beslutat att ta ned kommer avverkas på måndag den 16 oktober. Detta medför begränsad framkomlighet i området under tiden för arbetet.