Fel avfallspåsar

Styrelsen har blivit kontaktade av Stockholms stad angående användning av avfallspåsar för sortering av matresterna. Det har förekommit andra påsar än just papperspåsar och om inte detta upphör kommer föreningen att beläggas med en straffavgift.

Varför ska jag använda bruna papperspåsar för matavfall och inte bioplastpåsar?

Det finns flera orsaker till att vi använder enbart papperspåsar:
•Papperspåsen är gjord av förnyelsebart material. Bioplastpåsar (eller majspåsar) består bara till en del av majsstärkelse, den största delen är fossil olja.
•Bioplastpåsen bryts inte ned lika bra som papperspåsen. Det blir rester kvar som tar längre tid att bryta ned.
•I biogasanläggningar fungerar inte bioplastpåsen alls utan de måste tas bort innan matavfallet kan rötas.

Styrelsen är tacksam om vi gemensamt i föreningen strävar mot det som är bäst för miljön och använder de papperspåsar som delas ut.

Med vänlig hälsning
Styrelsen