Sopning av grus

Under vecka 15 kommer PEAB att sopa bort allt grus i området. Vi uppmanar alla att hjälpa till att sopa ut grus mot mitten av vägarna för att underlätta för maskinen att komma åt allt. Manuell framblåsning kan göras av PEAB dock medför detta en extra kostnad för föreningen.

Årsmöte 2022-03-31

Kallelse till föreningens årsmöte har gått ut i allas brevlådor men ni finner den även här under Protokoll och information. Mötet kommer hållas i föreningens lekpark med start kl. 19:00. Kan ni inte närvara kan någon annan föra er talan med en fullmakt. En mall till en fullmakt finner ni också vid länken ovan.

Varmt välkomna önskar Videts styrelse!

Strömavbrott i undercentralen

Elmätaren i undercentralen kommer att bytas på torsdagen den 10:e mars. Strömmen bryts under en kort tid mellan kl. 13:00 – 15:00. Telias tjänster som TV, Internet och telefoni samt utrustning till värme- och vattensystemet kommer att stängas av. Detta påverkar alla fastigheter i Videts samfällighet.