Avfallspåsar för matrester

På förekommen anledning måste vi påminna om detta igen.
Styrelsen har åter blivit kontaktade av Stockholms stad angående användning av avfallspåsar för sortering av matresterna. Det har förekommit andra påsar än just papperspåsar och om inte detta upphör kommer föreningen att beläggas med en straffavgift.

Varför ska jag använda bruna papperspåsar för matavfall och inte bioplastpåsar?

Det finns flera orsaker till att vi använder enbart papperspåsar:
•Papperspåsen är gjord av förnyelsebart material. Bioplastpåsar (eller majspåsar) består bara till en del av majsstärkelse, den största delen är fossil olja.
•Bioplastpåsen bryts inte ned lika bra som papperspåsen. Det blir rester kvar som tar längre tid att bryta ned.
•I biogasanläggningar fungerar inte bioplastpåsen alls utan de måste tas bort innan matavfallet kan rötas.
Styrelsen är tacksam om vi gemensamt i föreningen strävar mot det som är bäst för miljön och använder de papperspåsar som delas ut.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Förbered dina vattenutkast inför vintern

En liten påminnelse inför vintern. Glöm inte att stänga av vattnet (vanligtvis med installerad ballofix) till uttagen utomhus på den egna fastigheten inför vintern och kylan. Detta för att undvika att vattenkran med tillhörande vattenrör på fasaden fryser sönder.

Städdag 24:e oktober

Med start klockan 09:30 inleds städdagen 24:e oktober. Samling vid undercentralen bredvid lekplatsen för uppdelning av uppgifter. Som vanligt bjuds det på enklare förtäring.

/Styrelsen

Sätt på fläkten i grunden!

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna samtliga samfällighetens medlemmar att de fläktar som är monterade i grunden ska vara påslagna.

Fläktarna är dimensionerade för att suga ur fukt ur krypgrunderna. När vissa väljer att stänga av sin fläkt försämrar man det totala utsuget och ökar då risken för att det blir skador på såväl sin egen som sina grannars fastighet.

Fungerar inte fläkten är det fastighetsägarens ansvar att se till att denna blir utbytt.

Med vänlig hälsning
Styrelsen