Uppgiftslista inför städdagen 27:e April

Startid: 09:30

Samling vid undercentralen för uppdelning av arbetsuppgifter. Föreningen bjuder på god korv med bröd till lunch

Uppgiftslistan:

· Städning av soprummen inkl rengöring sopkärl

· Städning och krattning av lekparker samt lekstugan vid Ripvidegränd

· Laga dörren vid lekstugan vid Ripvidegränd

· Tömma sopkorgar i området

· Golvrengöring garaget

· Måla linjer parkering utomhus

· Plocka skräp/ogräs i området

· Plogpinnarna ska tas in. Gröna gubbarna ska ställas ut

· Fartgupp ska skruvas fast vid Ripvidegränd

· Vindskivan på garaget ska nitas fast

· Sopa upp allt grus på Ripvidegränd

· Sopa ut gruset vid parkeringen vid Korgvidegränd

Tänk på att vi alla behöver hjälpas åt för att hålla det fint i vårt område.