Information från Styrelsen

Som ni säkert känner till ökar inflationen i Sverige. Detta påverkar förstås våra driftskostnader i samfälligheten. Styrelsen arbetar under hösten med att se över vilka åtgärder vi kan göra för att hålla nere kostnadsökningarna. Vi jämför priser på våra tjänster/avtal för att se vad andra leverantörer har att erbjuda.

Alla i samfälligheten kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere genom följande enkla åtgärder:

– Släng inte tunga material i soptunnorna. Vi betalar avgift per kilo.
– Tänk på hur mycket varmvatten ni använder. Det är föreningens största kostnad.
– Minskad kallvattenförbrukning påverkar också totalkostnaden.
– Ställ gärna upp på städdagarna så slipper föreningen köpa in externa tjänster.

Styrelsen

Augusti 2022