Sopning av grus

Tisdagen den 18:e April så kommer PEAB att sopa bort allt grus i vårt område. Vi uppmanar alla att hjälpa till att sopa ut grus mot mitten av vägarna för att underlätta för maskinen att komma åt allt. 

Manuell framblåsning kan göras av PEAB dock så medför detta en extra kostnad för föreningen.