Header

Årsmöte och motioner

januari 12th, 2021 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Årsmöte och motioner)
I dagsläget är det högst oklart om föreningen kommer kunna hålla årsmöte under mars månad som stadgarna föreskriver. Styrelsen följer utvecklingen och återkommer i frågan. För de som är intresserade finns en artikel på Villaägarnas hemsidan som tar upp frågan om att skjuta upp årsmötet. 
 
Oavsett när årsmötet kommer hållas så gäller att motioner som ska behandlas på mötet behöver överlämnas till styrelsen skriftligen senast den 31 januari. Det går bra att maila in din motion till styrelsen@videt.nu.

Parkeringsplatser i garaget uthyres

november 1st, 2020 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Parkeringsplatser i garaget uthyres)

En parkeringsplats för bil samt en för MC uthyres i garaget. Kontakta styrelsen@videt.nu senast den 6:e november om ni är intresserade.

Markarbete vid garaget med start på måndag

oktober 16th, 2020 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Markarbete vid garaget med start på måndag)

Som ett första steg till att se över samfällighetens grönytor kommer två ytor i anslutning till garaget att snyggas upp enligt bilden nedan med start på måndag den 19:e oktober.

Den större ytan längs Korgvidegränd som idag är helt igenvuxen kommer att grävas ur med grävmaskin och ny gräsmatta ska anläggas. Vid den mindre ytan mot Korgvidegränd 52 ska i huvudsak de grova buskarna tas bort. Där kommer vi plantera nya buskar under våren.

För att göra plats åt grävmaskinen att arbeta samt uppställning av en container kommer samtliga parkeringsplatser utanför garagets nedre infart att vara avstängda under arbetets gång.

Arbetet påbörjas på måndag morgon och beräknas pågå 2-3 veckor.

// Videts styrelse

Mark- och miljödomstolen

oktober 14th, 2020 | Posted by Styrelsen in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Mark- och miljödomstolen)

I en skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har en medlem i Videts samfällighetsföreningen yrkat att domstolen ska ta till prövning att föreningen inte följer föreningens stadgar och samfällighetens anläggningsbeslut.

Mark- och miljödomstolen beredde ärendet och beslutade att inte ge målet prövningstillstånd. Beslutet överklagades då av klaganden till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, vilka kom fram till samma slutsats som Mark- och miljödomstolen, d.v.s. beslutet i tingsrätten står fast.

Handlingar från målet i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kan beställas (kostnadsfritt) via mail till mmd.nacka.avdelning3@dom.se, ange målnummer F 2545-20.

Handlingar från målet i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kan beställas (kostnadsfritt) via mail till svea.avdelning6@dom.se, ange målnummer F 9605-20.

Styrelsen Videts samfällighetsförening

Höststädning 2020

oktober 12th, 2020 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Höststädning 2020)

Nu på lördag den 17:e oktober är det dags igen för föreningens höststädning! 

Vårens städdag ställdes in p.g.a. Covid-19 och det finns därför en hel del att göra nu. En lista med arbetsuppgifter kommer anslås på undercentralen under veckan. Vi samlas inte som vi brukar för gemensam start utan undercentralen kommer vara öppen och maskiner och verktyg tillgängliga från kl. 09:30. Som vanligt ställer alla upp och städar efter egen förmåga. Kan man inte närvara kan man med fördel utföra en uppgift en annan dag! 

Städdagen avslutas kl. 15:00 eller när alla uppgifter är avslutade. Det kommer finnas en container uppställd vid garagets övre plan och det går bra att kasta i den från egen gård efter avslutad städdag i mån av plats.

Under dagen kommer lättare mat och dryck serveras vid undercentralen.

Varmt välkomna!