Är du Videts nya kassör?

Hej!


Samfällighetens kassör flyttar inom kort men sitter kvar fram till nästa årsstämma.
Valberedningen vill nu flagga för att vi kommer att behöva en ny kassör i föreningen.


Är du intresserad av ekonomi, eller jobbar du kanske som redovisningsekonom eller
liknande?
Tveka inte att höra av dig till sammankallande i valberedningen, Ewa Knutsson,
Korgvidegränd 50.
Ewa nås även via Messenger för medlemmar i »Vi som bor på Videt«


Föreningen använder programvaran Fortnox i ekonomiarbetet. Så kan du hantera den
eller liknande program är det förstås en fördel. Annars lär du dig om intresse finns!


Ordförande Lars Sellfors (Korgvidegränd 50) har ett år kvar på sin post i styrelsen och
hjälper självklart till att sätta in en ny kassör i jobbet.


Vill du veta lite om hur ekonomiarbetet fungerar i föreningen innan du skickar
intresseanmälan?
Kontakta ordförande Lars (Lasse).


OBS: Val av ny kassör sker formellt i samband med övriga val till styrelsen vid årsstämman
2024, men valberedningen vill gärna ha in intresseanmälningar redan nu.