Byte av TV-boxar

För er som har gamla TV-boxar som behöver bytas ut. Lämna ett meddelande till styrelsen@videt.nu. Detta gäller i första hand utbyte av Motorola 1910 boxar,
men även om ni har en krånglande nyare TV-box.