Motioner till årsmötet 2022

Motioner till föreningens årsmöte 2022 ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast 31 januari.

Årsmötet ser ut att kunna hållas som vanligt under mars månad. Kallelse kommer senare i brevlådorna.