Årsmöte 2024

Kallelse till Videts samfällighetsförenings årsmöte är utdelad i era brevlådor idag. Ni finner den även här på hemsidan under Protokoll och information lösenord finns i kallelsen.  

Bland alla handlingar så hittar ni även en fullmakt som kan skrivas ut och tas med om man ska agera ombud.

Fullmakt skall vara skriftlig och skall medtagas till mötet. Endast en fullmakt per ombud.