Årsmöte 2023

Imorgon håller föreningen årsmöte kl 19:00 i övre garaget.

Kan du inte närvara? Gör din röst hörd genom att rösta via ombud. Detta sker genom att ge en granne eller styrelsen fullmakt att framföra din röst. Fullmakt skall vara skriftlig och skall medtagas till mötet. OBS: Endast en fullmakt per ombud.

Fullmaktsmall hittas under Protokoll och Information tillsammans med alla andra dokument.

Välkomna!