Fel avfallspåsar

Styrelsen har blivit kontaktade av Stockholms stad angående användning av avfallspåsar för sortering av matresterna. Det har förekommit andra påsar än just papperspåsar och om inte detta upphör kommer föreningen att beläggas med en straffavgift.

Varför ska jag använda bruna papperspåsar för matavfall och inte bioplastpåsar?

Det finns flera orsaker till att vi använder enbart papperspåsar:
•Papperspåsen är gjord av förnyelsebart material. Bioplastpåsar (eller majspåsar) består bara till en del av majsstärkelse, den största delen är fossil olja.
•Bioplastpåsen bryts inte ned lika bra som papperspåsen. Det blir rester kvar som tar längre tid att bryta ned.
•I biogasanläggningar fungerar inte bioplastpåsen alls utan de måste tas bort innan matavfallet kan rötas.

Styrelsen är tacksam om vi gemensamt i föreningen strävar mot det som är bäst för miljön och använder de papperspåsar som delas ut.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Restaktiviet från städdagen – Hjälp!

Vi har en restaktivitet från städdagen.

Denna är att rensa rabatten utanför garaget på Korgvidegränd. Verktyg och barkmull att lägga på efter rensningen finns innanför porten på garaget. Det finns också 5 säckar i undercentralen om de första 20 inte räcker.

Vi hoppas att några ansvarsfulla personer kan ta tag i detta under närmaste veckorna då de buskar vi planterade håller på att överhopas av ogräs. Görs inget är risken att plantorna dör och planteringen gjordes i onödan.

 

Tack på förhand.

/Styrelsen

Höststädning 2014 lördagen 18/10

Hej!

Informerar redan nu om höststädningen som vi beslutade till den 18/10 på vårt årsmöte. Glöm inte bort det ;).

9.30 Samlas vi vid undercentralen för att skriva upp oss, gruppera oss och bestämma vilka arbetsuppgifter vi tar oss an.

Ca 13.00 samlas vi för lunch.

Efter detta fortsätter arbetet tills aktiviteter är slutförda.

Mvh

Styrelsen

Sopning av gator sker 8/4

2014-04-07 – Sopning av gator sker 8/4

Sopning av gatorna i vårt område kommer att ske under april månad.  I och med att vi endast brukar beställa sopning med maskin då vi hanterar rester på städdagen är det viktigt att så mycket grus som möjligt sopas ut mot mitten av gatorna.

Därför ber vi alla medlemmar att ta en vända runt sitt hus och försöka placera ut så mycket grus som möjligt i vägarna. Har man sopat undan grus (in i buskar eller upp på gräsmattor) så är det bra om detta sopas tillbaka ut innan Peab kommer och sopar. Görs inte detta får vi själva mer att ta hand om på städdagen. Grus är tungt och vi vill helst hantera så lite som möjligt av detta på städdagen.

Det är nu beslutat att Peab kommer att sopa i morgon tisdag den 8/4.

Måndag 24/3 Årsmöte 2014

Årsmötet kommer att hållas i Björnbodaskolans matsal kl. 19.00. Reservera datumet redan nu så kommer det en skriftlig kallelse i brevlådorna med mer information.

Glöm inte att anmäla frågor, motioner och engagemang till styrelsen respektive valberedningen.

Mvh
/Styrelsen