Header

Sopning av gator sker 8/4

mars 24th, 2014 | Posted by Styrelsen in Nyheter

2014-04-07 – Sopning av gator sker 8/4

Sopning av gatorna i vårt område kommer att ske under april månad.  I och med att vi endast brukar beställa sopning med maskin då vi hanterar rester på städdagen är det viktigt att så mycket grus som möjligt sopas ut mot mitten av gatorna.

Därför ber vi alla medlemmar att ta en vända runt sitt hus och försöka placera ut så mycket grus som möjligt i vägarna. Har man sopat undan grus (in i buskar eller upp på gräsmattor) så är det bra om detta sopas tillbaka ut innan Peab kommer och sopar. Görs inte detta får vi själva mer att ta hand om på städdagen. Grus är tungt och vi vill helst hantera så lite som möjligt av detta på städdagen.

Det är nu beslutat att Peab kommer att sopa i morgon tisdag den 8/4.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.