Byte av värmeanläggning är nu klar

Schneider Electric har nu utfört bytet av vår värmeanläggning i undercentalen. Värme och varmvatten är åter igång.

Schneider har gjord en injustering efter installationen och det kan eventuellt bli fråga om någon justering till när systemet varit i drift ett tag.

Sensommarfest lördagen den 24/8

Även i år anordnas en sommarfest i föreningen.

De föregående årens fester har varit ett trevligt inslag och goda tillfällen att lära känna varandra varför vi i styrelsen tycker att det är en tradition at fortsätta med.

Föreslaget tema för årets sensommarfest är kräftskiva.

Gillar man inte kräftor kan föreningens grill användas. Medtag mat, dryck och kol om ni vill grilla. Föreningen bjuder på välkomstdrink för både barn och vuxna.

När: Lördag 24/8 (med lördag 31/8 som reserv vid regn)

Tid: 16:00 serverar vi välkomstdrink och alla hjälps åt att duka upp

Ta med det du vill äta och dricka.

25/5 Vårstädning

Hej!

Vårstädningen går av stapeln lördagen den 25/5 klockan 9:30.

Vi samlas vid undercentralen där dagens jobb fördelas.

Grillad korv serveras klockan 13:00 vid lekparken sen städar vi vidare för att få klart alla uppgifter.

Om du inte kan närvara på städdagen maila till styrelsen@videt.nu så kan du få en uppgift att göra vid ett annat tillfälle. Väl mött till årets vårstädning.

/Styrelsen

Fortum byter flödesmätare 7/5

2013-04-28  – Fortum byter flödesmätare 7/5

Den 7 maj ska Fortum byta flödesmätare i vår fjärrvärmecentral. Detta kommer innebära ett kortare avbrott i fjärrvärmeleveransen (normalt kortare än 30 minuter).

Valberedningen behöver dig!

Hej,

Nu är det snart dags för Videts årsmöte och omval till styrelsen.
Ett antal positioner skall tillsättas och vi hoppas på stort intresse.

Kom ihåg att vi bor i en samfällighet och att det är viktigt att vi alla bidrar till det arbete som måste göras.

Tveka inte att kontakta oss

Bo Naess, bo.naess@telia.com
Rolf Berge, berge@swipnet.se

Varma hälsningar,
Valberedningen