Byte av värmeanläggning är nu klar

Schneider Electric har nu utfört bytet av vår värmeanläggning i undercentalen. Värme och varmvatten är åter igång.

Schneider har gjord en injustering efter installationen och det kan eventuellt bli fråga om någon justering till när systemet varit i drift ett tag.