Header

Byte av värmeanläggning är nu klar

oktober 7th, 2013 | Posted by Styrelsen in Nyheter

Schneider Electric har nu utfört bytet av vår värmeanläggning i undercentalen. Värme och varmvatten är åter igång.

Schneider har gjord en injustering efter installationen och det kan eventuellt bli fråga om någon justering till när systemet varit i drift ett tag.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.