Vattenslang

När Tecab börjar vattenbila i garaget under veckan kommer de dra en grov vattenslag över in den södra infarten på Korgvidegränd. De vill att vi undviker att köra över slagen. All in- och utfart till området behöver därför ske via den norra infarten vid garagets övre infart.

Kom även ihåg att hålla bilåkandet till ett minimum i området. Det är givetvis tillåtet att tillfälligt parkera i området för i-/urlastning. Det är däremot inte tillåtet att parkera på de lite större ytor som finns i området i brist på andra parkeringsplatser!