Vårstädning 6 Maj 2023

Start 09:30. Samling vid undercentralen för uppdelning av arbetsuppgifter.
Föreningen bjuder på god korv med bröd till lunch 😊

Uppgiftslistan:

 • Fylla på sand i sandlådan i nedre lekparken
 • Städning och krattning av lekparker
 • Tömma sopkorgar i området
 • Städning av soprummen inkl rengöring sopkärl
 • Golvrengöring garaget
 • Räta upp och ev ersätta stolpar som är trasiga  vid parkeringen vid Korgvidegränd
 • Måla linjer parkering utomhus
 • Laga gångjärnen södra soprumsdörren
 • Justera dörren norra soprumsdörren
 • Måla farthinder
 • Lägga kantstenar vid slänten vid Bengt
 • Röja och snygga till ”fyrkanten” utanför Korgvidegränd 76
 • Röja vid södra garaget

Tänk på att vi alla behöver hjälpas åt för att hålla det fint i vårt område.

Både för trivsel och för att hålla kostnaderna nere och inte behöva ta in externa firmor för att ta hand om skötseln.

Alla kan hjälpa till! –  Även om man inte kan/orkar köra maskiner eller liknade så kan man hjälpa till med annat som att grilla korv, plocka skräp eller andra enkla uppgifter.

Tillsammans skapar vi trivseln och ordningen för vårt område!! 

På städdagen kommer det att finnas en container – den är främst till för skräp och trädgårdsavfall på städdagen.

Finns det plats kvar när städdagen är slut är det ok att slänga skräp i den.

Det är dock FÖRBJUDET att slänga miljöfarligt avfall, elektronik, däck och tunga fyllnadsmassor i containern.

För att kunna städa ordentligt i garaget är det viktigt att alla bilar körs ut.