Våren är här!

Någon gång under vecka 16 kommer PEAB och sopar upp gruset på våra vägar. Tills dess är det bra om alla hjälper till att sopa ut allt grus mot mitten av vägarna. Sopa alltså inte in gruset i buskarna.

Boka även in lördag den 5’e maj för Videts årliga vårstädning!