Uppgiftslista, Vårstädning 7 Maj 2022

 • Göra rent soprummen och soptunnorna
 • Spola rent i garagen
 • Måla alla farthinder
 • Spraymåla parkeringsplatser
 • Lägga ny jord m.m södra parkeringen
 • Städa lekparkerna
 • Besiktning av lekparkerna
 • Skrapa och måla taket på ”lekstugan” Korgvidet
 • Olja in trädäcket, sandlådan och bänkarna vid lekparken
 • Tömma sopbehållarna i lekparken
 • Ta bort det sista på ”guppet” utanför hus 90
 • Ta bort mossa på gången till Ripvidet,
 • Lägg ny jord, gödsla och rensa utanför Korgvidegränd 52
 • Gallra och rensa trappen upp till Ripvidet
 • Städa förrådet i garaget
 • Måla förrådsväggen i övre garaget
 • Kratta gräsmattorna med hård kratta
 • Plocka skräp/ogräs i området

/Styrelsen