Sophantering och Matavfall

Vi kommer att börja sortera matavfall och hushållssopor. Detta skall slängas i olika kärl, brun för matavfall och gröna för hushållssopor.

När det gäller Korgvidegränd 50 och 90 så kommer det att ställas ut 4 st kärl på varje hämtställe och att de kommer att tömmas varannan vecka.

Alla kärl ska levereras efter den 2012-08-20 så alla ska ha fått kärlen innan den 2012-09-03.