Skumma typer i området

På senare tid har flera personer berättat om skumma typer som rört sig i området, främst kring LIPs parkering. De står sedan en tid en silverfärgad Mercedes längs Korgvidegränd som tycks användas av ungdomar som en sorts möteslokal. Bilar med personer sittandes i ses ofta på kvällar och nätter ståendes längs vägen.

Styrelsen uppmanar därför alla som ser misstänkt aktivitet att kontakta polisen. Tips till polisen kan lämnas antingen via telefon på 114 14 eller via formulär på polisens hemsida: Tipsa polisen