Restuppgifter från städdagen

Tack till alla som var med och städade och fixade i området i lördags! Extra stort tack till de som kämpade på hela eftermiddagen! Det är bl.a. tack vare dessa insatser som vi kan hålla nere kostnaderna i föreningen. Vi hade mycket att göra och vi fick mycket gjort. Dock återstår en del att göra. Kunde du inte medverka på städdagen finns nedanstående uppgifter kvar att göra. Kontakta gärna styrelsen@videt.nu om du har frågor.

Arbetsuppgifter som kvarstår: 

 • Städning och upprensning i området. Vissa häckar och ytor kvarstår att rensa.
 • Ta bort utstickande rostiga skruvar och skruva ihop sargen runt bollplanen.
 • Tvätt det norra soprummet invändigt.
 • Tvätta ”gunghästarna” i lekparken.
 • Laga fönster på lekstugan på Ripvidegränd.
 • Ta bort skräphögen i lekparken vid rutschkanan.
 • Fördela jordhögen vid parkeringen över gräsmattan.
 • Lägga ut ny jord och och så gräs vid parkeringen.
 • Städa runt containern.
 • Montera ner och kasta den gamla grannsamverkansskylten i trappan mellan Korgvidegränd och Ripvidegränd.
 • Montera ner och kasta den trasiga skylten vid bollplanen.
 • Skruva ihop trasigt bord i lekparken.
 • Kasta delarna av det gamla staketet som ligger vid garagets norra infart.
 • Åtgärda brister i lekparken från besiktningen. (styrelsen)